Basistraining gemeentefinanciën

Op aanvraag

Inleiding

Deze 2-daagse training is bedoeld voor medewerkers die voor het eerst in een financiële/controlfunctie bij een gemeente komen werken, medewerkers die vanuit een beheersfunctie de stap (willen) maken naar een adviserende functie of medewerkers die hun kennis willen bijspijkeren. Na deze training ken je de financiële regelgeving voor gemeenten en weet je hoe deze in de dagelijkse praktijk wordt toegepast.


Resultaat

 • Je kent de financiële regelgeving voor gemeenten
 • Je weet hoe de financiële regelgeving in de praktijk wordt toegepast
 • Je hebt kennis van de diverse onderlinge overheidsrelaties en inzicht in de verdeling van taken/verantwoordelijkheden van de verschillende overheden
 • 2 dagen
 • DROOM! in Elst
 • € 795,-
 • Op aanvraag (9.00-17.00 uur)

Programma op hoofdlijnen

De volgende zaken worden in ieder geval behandeld.


Gemeentewet een BBV

 • Budgetrecht en financieel toezicht
 • BBV en Regeling informatie voor derden
 • Planning & Control 
 • Programmabegroting en verplichte paragrafen

Verantwoordingsstelsel, kostenverdeling en verantwoording van rente

 • Stelsel van baten en lasten
 • EMU-saldo
 • Kostenverdeling en administratieve verwerking
 • Verantwoording van rente

Balans, reserves en voorzieningen, investeringen

 • Verschil tussen balans en exploitatie
 • Samenstelling balans
 • Waarderingsgrondslagen
 • Reserves en voorzieningen
 • Investeringen en kapitaallasten

Inkomstenbronnen van de gemeente en fiscaliteit

 • Financiële verhouding Rijk en Gemeenten
 • Overige inkomstenbronnen
 • Administratieve verwerking specifieke uitkeringen
 • Omzetbelasting (incl. BTW-compensatiefonds)
 • Vennootschapsbelasting

Persoonlijke gegevens

Bedrijfsgegevens

Overig

text_inschrijving-verzonden