De trainingen worden twee keer per jaar klassikaal gegeven op onze locatie in Elst: in het voor- en najaar. Zodra nieuwe trainingsdata bekend zijn, worden ze in het overzicht hieronder weergegeven. In company trainingen zijn op aanvraag mogelijk. Voor prijzen van in company trainingen kunt u contact opnemen met info@talentvoordegemeente.nl

Hieronder een overzicht van de trainingen die we aanbieden

Op aanvraag

Basistraining gemeentefinanciën

 • 2 dagen
 • DROOM! in Elst
 • € 795,-
 • Op aanvraag (9.00-17.00 uur)

Resultaat:

 • Je kent de financiële regelgeving voor gemeenten
 • Je weet hoe de financiële regelgeving in de praktijk wordt toegepast
 • Je hebt kennis van de diverse onderlinge overheidsrelaties en inzicht in de verdeling van taken/verantwoordelijkheden van de verschillende overheden
Inschrijven
Op aanvraag

Planning & Control voor financiële en Planning & Control-medewerkers

 • 2 dagen
 • DROOM! in Elst
 • € 795,-
 • Op aanvraag (9.00-17.00 uur)

Resultaat:

 • Je hebt je kennis op het gebied van planning & control verrijkt
 • Je hebt nieuwe ideeën voor de doorontwikkeling van planning & controlproducten en -processen
 • Je weet hoe programma’s beschreven worden
 • Je kunt te behalen resultaten in meetbare doelstellingen formuleren, je kunt beschrijven welke prestaties daarvoor nodig zijn en kunt relatie leggen met de kosten en de dekking ervan
Inschrijven
Op aanvraag

Financiën en Planning & Control voor niet-financiële adviseurs

 • 1 dag
 • DROOM! in Elst
 • € 495,-
 • Op aanvraag (9.00-17.00 uur)

Resultaat:

 • Je kent het jargon van de collega’s van financiën/planning & control
 • Je kunt te behalen resultaten in meetbare doelstellingen formuleren, beschrijven welke prestaties daarvoor nodig zijn en de relatie leggen met de kosten en dekking daarvan
 • Je hebt praktijkervaring opgebouwd aan de hand van jouw eigen ingebrachte casuïstiek
Inschrijven
Op aanvraag

Planning & Control voor managers en beleidsmedewerkers

 • 1 dag
 • DROOM! in Elst
 • € 495,-
 • Op aanvraag (9.00-17.00 uur)

Resultaat:

 • Je kent het jargon van de collega’s van financiën/planning en control
 • Je kunt te behalen resultaten in meetbare doelstellingen formuleren, je kunt beschrijven welke prestaties daarvoor nodig zijn en de relatie leggen met de kosten en dekking ervan
Inschrijven
Op aanvraag

Besluit Begroting en Verantwoording

 • 2 dagen
 • DROOM! in Elst
 • € 795,-
 • Op aanvraag (9.00-17.00 uur)

Resultaat:

 • Je hebt gedegen kennis van het BBV
 • Je kunt financiële vraagstukken vertalen naar de juiste BBV-toepassing
 • Je kunt een bijdrage leveren aan de juiste beleidsadvisering en administratieve verslaglegging
Inschrijven
Op aanvraag

Werken bij een gemeente

 • 2 dagen
 • DROOM! in Elst
 • € 795,-
 • Op aanvraag (9.00-17.00 uur)

Resultaat:

 • Je hebt kennis over de beleidsvoering en besturing van een gemeente
 • Je hebt inzicht in de algemene inkomsten, taken en verantwoordelijkheden van een gemeente
 • Je kan de algemene inkomsten, taken en verantwoordelijkheden van een gemeente in relatie stellen tot de algemene inkomsten, taken een verantwoordelijkheden van andere overheden
 • Je hebt kennis van de meest recente wijzigingen in wet- en regelgeving voor gemeenten
Inschrijven
Op aanvraag

Verbeterscan Planning & Control

 • 1 dag
 • In company
 • € 1750,-
 • Op aanvraag (in overleg)

Resultaat:

 • De kwaliteiten van Planning & Control-documenten wordt verhoogd
 • Er wordt gekeken naar het transparanter en efficiënter maken van werkprocessen
 • U ontvangt aan het einde van de dag praktische adviezen op basis waarvan u keuzes kunt maken om de P&C-producten en -processen in uw gemeente te vereenvoudigen en verbeteren
Inschrijven
Op aanvraag

In company trainingen op maat

 • In overleg
 • In company
 • € 1995,- tot € 2795,-
 • Op aanvraag (in overleg)

Resultaat:

 • Een training op maat binnen uw organisatie
 • Onderwerpen te bepalen aan de hand van actuele vraagstukken binnen uw organisatie
 • Kennis van jouw collega's/personeel in korte tijd verbeterd
Inschrijven